Brusselse Groene lening

De Brusselse groene lening is een energielening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. Ze is het resultaat van een partnerschap tussen het Energiehuis, Leefmilieu Brussel, de financiële coöperatieve Crédal en het Woningfonds. De nieuwe voorwaarden voor de Brusselse groene lening zijn vanaf 1 april 2016 van toepassing.

Wat kan men financieren?

Twee categorieën van werken kunnen worden gefinancierd:

 1. Isolatie- en ventilatiewerken
  • Dakisolatie
  • Isolatie van de buitenmuren
  • Vloerisolatie
  • Superisolerende beglazing
  • Efficiënte mechanische ventilatie
 2. Efficiënte verwarming
  • Efficiënte verwarminsketel op gas en rookafvoerbuis in de schoorsteen
  • Temperatuurregeling
  • Efficiënte gasconvector

Opgelet: De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ingeschreven is, aan de btw onderworpen is en over de gereglementeerde toegang tot het beroep beschikt.

Wie kan een lening aanvragen?

Voor elk pand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de Brusselse groene lening aangeboden aan:

 • inwonende eigenaars
 • eigenaar-verhuurders (onder voorwaarden)
 • huurders (met akkoord van de eigenaar)

Bezit u meerdere panden?

Opgelet: Bepaalde bijkomende voorwaarden zijn van toepassing voor personen die eigenaar zijn en werken in hun pand willen uitvoeren. Neem contact op met het Energiehuis om alle de voorwaarden te raadplegen.

Bedragen, duur en rentevoet

U mag min. € 500 en max. € 25.000 lenen.

Er worden u twee kredietformules aangeboden:

 • een consumentenkrediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 10 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 1 %. Dit krediet wordt verleend door Crédal.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 30 000€ (alleenstaanden) of 60 000€ (samenwonenden) verdienen. Wanneer ze meer verdienen, wordt de intrestvoet 1%.

 • een hypothecair krediet waarvan de terugbetalingstermijn max. 30 jaar bedraagt, met een werkelijke jaarlijkse intrestvoet van 0 of 2 %, afhankelijk van uw inkomen. Dit krediet wordt verleend door het Woningfonds.

De intrestvoet aan 0% is bedoeld voor mensen die jaarlijks niet meer dan 15 000€ verdienen. Wanneer ze meer verdienen kan de rentevoet tot maximum 2% evolueren. Hij wordt berekend in functie van het inkomstenniveau.

Het Energiehuis zal uw project gratis analyseren en u informeren over de kredietmogelijkheden en de voorwaarden. Het zal u uitleggen welke stappen u moet ondernemen en welke documenten u nodig heeft om uw leningsaanvraag in te dienen.

Wat zijn de voorwaarden?

1. Beschikken over een inkomen lager dan of gelijk aan:

 Update
 01/01/2017

Categorie 1

Alleenstaande

Categorie 2

Gezin met 1 inkomen

Categorie 3

Gezin met 2 inkomens

Crédal*

46.653€

72.572€

72.572€

Woningfonds**

46.653€

57.021€

72.572€

* Vermeerdering met € 5.184 per persoon fiscaal ten laste (max. 4 pers. ten laste) voor de categorieën 1 en 3

** Vermeerdering met € 5.184 per persoon fiscaal ten laste (max. 4 pers. ten laste) voor de categorieën 2 en 3

2. De technische voorwaarden voor de uitvoering van de werken naleven

Lijst van de technische voorwaarden

Gelieve contact op te nemen met het Energiehuis voor meer informatie over deze technische voorwaarden. Hun adviseurs zullen u gratis helpen bij alle stappen die u moet ondernemen voor de Brusselse groene lening.

Hoe een Brusselse groene lening aanvragen?

Eerste contact

Neem contact op met het Energiehuis via het gratis nummer 02/219 40 60, via e-mail info@homegrade.brussels of via de contactformulier. Er worden ook permanenties georganiseerd in de Sint-Gorikshallen, van dinsdag tot vrijdag, van 10 tot 17 uur of op zaterdag van 14 tot 17 uur.

De adviseurs van het Energiehuis kunnen u ontmoeten, gewoon om u te informeren of om uw project te analyseren en te controleren of u voor een lening in aanmerking komt.

Een aanvraag voor de Brusselse groene lening indienen

Wanneer u beslist een lening aan te gaan, zal de adviseur van het Energiehuis uw aanvraag aan de partner-kredietinstelling bezorgen. De kredietinstelling zal met u contact opnemen en een afspraak maken.

Beslissing

Na het indienen van uw dossier zal de kredietinstelling uw aanvraag analyseren in functie van uw financiële mogelijkheden. Het is die instelling die beslist of u een Brusselse groene lening kan aangaan.

Ondertekening en toekenning van de Brusselse groene lening

Wanneer uw leningsaanvraag door de kredietinstelling aanvaard wordt, kan u het contract voor uw lening ondertekenen en met uw werken beginnen.

Download hier de brochure van de Brusselse groene lening. 

       

De Brusselse groene lening als consumentenkrediet is onderworpen aan de wet van 12 juni 1991.