Author Archives: admin2139

Polystyreen (PS)

Polystyreen (PS) is een synthetisch aromatisch koolwaterstofpolymeer gemaakt van het monomeer dat bekend staat als styreen. Polystyreen kan vast of geschuimd zijn. Polystyreen voor algemeen gebruik is helder, hard en nogal bros. Het is een goedkope hars per gewichtseenheid. Het is een vrij slechte barrière voor zuurstof en waterdamp en heeft een relatief laag smeltpunt.

Read More

CO2-voetafdruk

Een ecologische voetafdruk wordt historisch gedefinieerd als de totale uitstoot van broeikasgassen (broeikasgassen) veroorzaakt door een persoon, evenement, organisatie of product, uitgedrukt als kooldioxide-equivalent. Broeikasgassen, waaronder de koolstofhoudende gassen kooldioxide en methaan, kunnen worden uitgestoten door verbranding van fossiele brandstoffen, landontruiming en de productie en consumptie van voedsel, gefabriceerde goederen, materialen, hout, wegen, gebouwen, transport

Read More