Tag archieven: broeikas

CO2-voetafdruk

Een ecologische voetafdruk wordt historisch gedefinieerd als de totale uitstoot van broeikasgassen (broeikasgassen) veroorzaakt door een persoon, evenement, organisatie of product, uitgedrukt als kooldioxide-equivalent. Broeikasgassen, waaronder de koolstofhoudende gassen kooldioxide en methaan, kunnen worden uitgestoten door verbranding van fossiele brandstoffen, landontruiming en de productie en consumptie van voedsel, gefabriceerde goederen, materialen, hout, wegen, gebouwen, transport

Lees meer